Telecommunication installations

Telecommunication installations

– Fire protection systems
– Alarm systems IDS (Intrusion Detected System)
– Access control systems (ACC), work time registration
– Closed-Circuit TeleVision systems (CCTV)
– Local Area Network (LAN)

Contact us...

Company data

OMI-TECHNIC Sp. z o.o.

ul.Zeusa 65/4
80-180 Kowale

NIP: 5833180566

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał podstawowy: 10.000 zł
KRS: 0000562396

Contact

tel. (58) 355 04 20
biuro@omitechnic.pl